Transferimi ndërkombëtar i të dhënave

Shkarko formularin e aplikimit për transferimin ndërkombëtar të të dhënave personale

Vendim nr. 8

Për përcaktimin e shteteve me nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale

Udhëzim nr. 41

Për lejimin e disa kategorive të transferimeve ndërkombëtare të të dhënave personale në një shtet që nuk ka nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale

Udhëzues

Mbi transferimin ndërkombëtar të të dhënave personale”