REZOLUTAT E KUVENDIT

Rezolutë

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2022

Rezolutë

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2021

Rezolutë

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2020

Rezolutë

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2019

Rezolutë

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2018

Rezolutë

për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2016

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2015

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2014

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2013

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2011

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2010

Rezolutë

për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2009