Regjistri i Kontrolluesve të Certifikuar

1 – Assist

2 – The Plaza Tirana

3 – Kredo Financë

4 – Paylink

5 – Albanian Debt Consulting Agency

6 – Micro Credit Albania

7 – Intesa San Paolo Bank Albania

8 – One Telecommunication

9 – Albtelecom

10 – Union Financiar Tiranë

11 – Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST)

12 – IUTE Credit Albania

13 – Medical Response for Diplomatic Corps (MRDC)

14 – FED Invest