Regjistri i Kontrolluesve të Certifikuar

1 – Assist Sh.p.k

2 – The Plaza Tirana

3 – Kredo Financë Sh.p.k

4 – Paylink Sh.a

5 – Albanian Debt Consulting Agency Sh.p.k

6 – Micro Credit Albania Sh.a

7 – Intesa San Paolo Bank Albania Sh.a

8 – One Telecommunication Sh.a

9 – Albtelecom Sh.a

10 – Union Financiar Tiranë Sh.a

11 – Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) Sh.a

12 – IUTE Credit Albania Sh.a

13 – Medical Response for Diplomatic Corps (MRDC)