Njoftime për shtyp

Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në mbledhjen e dytë për këtë vit të Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit (International Conference of Information...

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është njohur nga lajmet e publikuara në media dhe portale elektronike, por të postuara apo ripostuara edhe në rrjete sociale, me imazhet e  një ngjarjeje të rëndë ku janë përfshirë të...

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpreh mirënjohjen për të gjitha autoritetet (kontrollues) publike qendrore e të varësisë, të pavarura dhe të vetëqeverisjes vendore që iu përgjigjën nismës për postimin në faqet...

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale e konsideron bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile (OjF) dhe median të rëndësishëm për njohjen, ndërgjegjësimin dhe garantimin e të drejtave e lirive themelore të qytetarëve...