Njoftime për shtyp

Procesi i integrimit evropian, kontribut aktiv i Zyrës së Komisionerit

Gjatë dy javëve të fundit të muajit shtator 2022, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka marrë pjesë aktive në një seri takimesh në Bruksel, në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Më datë...

Marrëveshje Bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Maltës

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Autoriteti homolog për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Maltës nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi. Qëllimi i saj është forcimi...

Ambasadorja franceze në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, priti në një takim Ambasadoren e Republikës së Francës në Shqipëri, znj. Elisabeth Barsacq. Komisioneri shprehu falënderimin për kontributin dhe mbështetjen që...

Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës

Shqipëria depoziton instrumentet e ratifikimit në Këshillin e Evropës për modernizimin e Konventës “Për mbrojtjen e individëve nga procedimi automatik i të dhënave personale” (Protokolli CETS No. 223, njohur si Konventa 108+) dhe Konventën 205 “Mbi aksesin në...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si autoriteti mbikëqyrës i legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, vlerëson me seriozitet çdo rast të cenimit/shkeljes të kësaj të drejte dhe lirie themelore të njeriut....