Njoftime për shtyp

Ambasadori gjerman në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, zhvilloi një takim me Ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri, z. Peter Zingraf. Komisioneri shprehu falënderimin për kontributin dhe mbështetjen që...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po monitoron me kujdes të veçantë situatën e krijuar nga cenimi (përhapja e paligjshme) i të dhënave personale të shtetasve, e cila në fjalorin ligjor ndërkombëtar njihet si “personal...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është institucioni monitorues dhe mbikëqyrës i ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Në këtë cilësi, autoriteti vlerëson rastet e cenimit të privatësisë dhe...

Transparenca proaktive, përgjegjësi e Autoriteteve Publike

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në zbatim të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI), me Urdhërat nr. 187 dhe nr. 188, datë 18.12.2020, miratoi modelet e reja të Programit të Transparencës dhe Regjistrit të...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po ndjek me vëmendje veprimtaritë në kuadër të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 25 prillit 2021. Zyra e Komisionerit është autoriteti monitorues dhe mbikëqyrës i zbatimit të...

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale informon opinionin publik se, në përmbushje të detyrimeve ligjore e funksionale, ka rezultuar se një pjesë e stafit janë ekspozuar ndaj individëve me simptoma të ngjashme me ato të...