Njoftime për shtyp

Publikohet newsletter “E drejta për informim”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, prej muajit korrik 2020, nis publikimin e newsletter-it “E drejta për informim”. Kjo formë komunikimi ka për qëllim të nxisë njohjen e publikut me zbatimin e legjislacionit në fushën...

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale e konsideron të rëndësishme transparencën dhe informimin e vazhdueshëm të opinionit publik nga Autoritetet Publike kompetente në lidhje me situatën për virusin Covid-19 në Shqipëri....