Njoftime për shtyp

Takimi i 7-të i Komitetit Ekzekutiv të ICIC

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në cilësinë e anëtares së Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit (ICIC), mori pjesë në mbledhjen e 7-të të forumit drejtues të kësaj...

Shërbimet digjitale dhe garantimi i të drejtave të individit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ishte e ftuar në Forumin e Shoqërisë Civile, të zhvilluar në Tiranë. Pjesëmarrja e Zyrës së Komisionerit ishte në panelin me temë “Tejkalimi i pengesave digjitale - Reaching over the...

Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 Shtatori është Dita e të Drejtës për Informim, e njohur ndërkombëtarisht si Dita e Aksesit Universal në Informacion - International Day of Universal Access to Information (IDUAI). Promovimi dhe nxitja e kulturës së transparencës dhe llogaridhënies së autoriteteve...

Takim konsultativ për hartimin e Kodit të ri Penal

Hartimi i Kodit të ri Penal është një iniciativë e Ministrisë së Drejtësisë (MD) për të sjellë harmoni dhe modernizim në legjislacionin penal kombëtar në fuqi, duke patur parasysh ndryshimet e shpeshta të kryera gjatë viteve në përmbajtjen e tij. Për këtë qëllim, u...

Konferenca mbi digjitalizimin e proceseve zgjedhore

Në konferencën me temë “Digjitalizimi i proceseve zgjedhore, perspektivat mbi sigurinë kibernetike dhe koordinimin ndërinstitucional në Ballkanin Perëndimor” i ftuar ishte dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik...