IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

NA KONTAKTONI

Nëse doni të kontaktoni me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5,
              Kodi postar 1001, Tiranë
E-mail: info@idp.al

TEL: +35542237200
FAX: +35542233977
Nr. i Gjelbër: 08002050

Aktiviteti: 08:00-16:30 e Hënë deri të Enjten, 08:00-14:00 të Premten
NIPT: K82418454I