Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik i Zyrës së Komisionerit

Alketa Koja

Email:

Nr. i Gjelbër:

Tel:

Adresa:

Orari:

info@idp.al

08002050

04 2221956

Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, kodi postar 1001, Tiranë

E hënë – E enjte  08:00 – 16:30

E premte              08:00 – 14:00