Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në cilësinë e autoritetit mbikëqyrës të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, si një e drejtë dhe liri themelore e njeriut, po monitoron me kujdes veprimtarinë e...

Deklaratë e përbashkët e Komitetit Ekzekutiv të Asamblesë Globale të Privatësisë mbi Përdorimin e të Dhënave të Shëndetit për Qëllime Udhëtimi Ndërkombëtar dhe të Brendshëm

AUTORITETET E MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË THEKSOJNË RËNDËSINË E PRIVATËSISË QË NGA FAZA E KONCEPTIMIT TË PRODUKTEVE APO PAJISJEVE TË REJA (PRIVACY BY DESIGN) NË SHKËMBIMIN E TË DHËNAVE TË SHËNDETIT PËR KËRKESAT E UDHËTIMIT NDËRKOMBËTAR DHE TË BRENDSHËM...