Raporti i Konferencës së 41-të ICDPPC

Raporti i Konferencës së 41-të ICDPPC

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale publikon Raportin e Konferencës së 41-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë – 41-st International Conference of Data Protection and Privacy...