Njoftim për shtyp

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale e konsideron të rëndësishme transparencën dhe informimin e vazhdueshëm të opinionit publik nga Autoritetet Publike kompetente në lidhje me situatën për virusin Covid-19 në Shqipëri....