Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC

Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në mbledhjen e dytë për këtë vit të Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit (International Conference of Information...
Njoftim për shtyp

Njoftim për shtyp

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është njohur nga lajmet e publikuara në media dhe portale elektronike, por të postuara apo ripostuara edhe në rrjete sociale, me imazhet e  një ngjarjeje të rëndë ku janë përfshirë të...