Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po monitoron me kujdes të veçantë situatën e krijuar nga cenimi (përhapja e paligjshme) i të dhënave personale të shtetasve, e cila në fjalorin ligjor ndërkombëtar njihet si “personal...
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është institucioni monitorues dhe mbikëqyrës i ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Në këtë cilësi, autoriteti vlerëson rastet e cenimit të privatësisë dhe...
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po ndjek me vëmendje veprimtaritë në kuadër të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 25 prillit 2021. Zyra e Komisionerit është autoriteti monitorues dhe mbikëqyrës i zbatimit të...