Takim konsultativ për hartimin e Kodit të ri Penal

Takim konsultativ për hartimin e Kodit të ri Penal

Hartimi i Kodit të ri Penal është një iniciativë e Ministrisë së Drejtësisë (MD) për të sjellë harmoni dhe modernizim në legjislacionin penal kombëtar në fuqi, duke patur parasysh ndryshimet e shpeshta të kryera gjatë viteve në përmbajtjen e tij. Për këtë qëllim, u...