Autoriteti

Nëse doni të kontaktoni me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Adresa: Rruga Abdi Toptani, Tiranë

Telefon: +355 4 2237200

Telefax: +355 4 22 33977

Nr. i Gjelbër: 0800 2050

E-mail: info@idp.al

Aktiviteti: 08:00-16:30 e Hënë deri të Enjten, 08:00-14:00 të Premten

NIPT: K82418454I