Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Delegacioni i BE në Shqipëri, mbështetje për Zyrën e Komisionerit

Kreu i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, z. Luigi Soreca, u prit sot nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi. Agjenda e këtij takimi pune u përqendrua në veprimtarinë e Autoritetit në kuadër të...

Bordi Konsultativ Kombëtar i ICDPPC – Tirana 2019

Nën drejtimin e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, zhvilloi takimin e parë Bordi Konsultativ Kombëtar i ICDPPC – Tirana 2019. Në takim morën pjësë znj. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit, z. Robert...

Trajnim me stafin

Me temë “Si organizatat i administrojnë në mënyrë të përgjegjshme të dhënat personale” u zhvillua me stafin e Zyrës së Komisionerit një trajnim me z. Martin Abrams, Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit “Përgjegjshmëria mbi Informacionin Personal” (“Information...

Transparenca e institucioneve të arsimit të lartë

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale z. Besnik Dervishi zhvilloi një takim me studentë që përfaqësojnë organizatën “Qendresa Qytetare”. Komisioneri Dervishi, në vlerësim të kontributit të tyre rreth debatit mbi çështjet...

Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave dhe kodet e sjelljes sipas GDPR

Me tematikën “Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave dhe kodet e sjelljes sipas Rregullore së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të BE (GDPR)”, u zhvillua një trajnim për stafin e Zyrës së Komisionerit. Në të morën pjesë dhe përfaqësues nga Banka e Shqipërisë,...

28 Janari – Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Në 28 Janar – Ditën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, Zyra e Komisionerit prezantoi nismën “Luaj dhe mëso – Happy Onlife”. Në mjediset e shkollës 9-vjeçare “Kosova” u zhvillua aktiviteti festiv me nxënës e mësues ku kjo iniciativë është promovuar, me mbështetjen...

“Luaj dhe mëso – Happy Onlife”

“Luaj dhe mëso – Happy Onlife” është iniciativa më e re e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve në përdorimin e sigurt të ambientit digjital. Në bashkëpunim dhe në koordinim...