Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Bashkëpunimi me Qendrën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE)

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE), mbajti trajnimin e dytë me temë “E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale në raport me...

Zyra e Komisionerit bashkëpunon me organizatën Roma Veritas Albania

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mbështet organizatën Roma Veritas Albania, në kuadër të projektit të saj “Edukimi ligjor i studentëve rom, mediatorëve komunitar dhe të shëndetit për të lehtësuar aksesin në drejtësi...

Balanca mes dy të drejtave, cikël trajnues në bashkëpunim me ASPA

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) zhvilluan një cikël prej 9 trajnimesh online me temë “Balanca midis të drejtës për mbrojtjen e të dhënave...