Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

28 Janari – Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Në 28 Janar – Ditën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, Zyra e Komisionerit prezantoi nismën “Luaj dhe mëso – Happy Onlife”. Në mjediset e shkollës 9-vjeçare “Kosova” u zhvillua aktiviteti festiv me nxënës e mësues ku kjo iniciativë është promovuar, me mbështetjen...

“Luaj dhe mëso – Happy Onlife”

“Luaj dhe mëso – Happy Onlife” është iniciativa më e re e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve në përdorimin e sigurt të ambientit digjital. Në bashkëpunim dhe në koordinim...

Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin arsimor jopublik

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi një trajnim me ftesë të shkollës së mesme jo publike “Turgut Ozal”. Në këtë takim, ku të pranishëm ishin mësues dhe staf administrativ, u trajtua ligji “Për mbrojtjen e të...

Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin e kujdesit shëndetësor

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në Shqipëri, organizuan aktivitetin me temë “Rregullat në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në sistemin e kujdesit shëndetësor”....