Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Zyra e Komisionerit pjesë e projektit “BE për Qeverisjen e Mirë”

Në mjediset e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale u zhvillua një takim pune në kuadër të projektit “Bashkimi Evropian për Qeverisjen e Mirë”, me ekspertët e tij, z. Tibor Draskovics dhe z. Zoran Jachev. Zbatimi i...

Forcimi i transparencës proaktive për qeverisje të hapur

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka nisur me takimin në Entin Rregullator të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujrave të Ndotura (ERRU) zbatimin e projektit “Transparenca proaktive e institucioneve të...

Garantimi i të drejtave të qytetarëve, takime në Bashkinë Kavajë

Projekti i përbashkët i Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Prezencës në Shqipëri të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për përmbushjen e detyrimeve të legjislacionit në të dy fushat e...

Transparencë për mirëqeverisje

Në kuadër të Ditës për të Drejtën e Informimit, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, organizuan një aktivitet për të nxitur transparencën, llogaridhënien, përgjegjshmërinë dhe...

Standarde të larta për mbrojtjen e të dhënave personale

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zbatoi me Qendrën Shqiptare për Zhvillim të Qendrueshëm (ASDO), me mbështetjen e Ambasadës Zvicerane në Tiranë, projektin “Siguria kibernetike dhe mbrojtja e të dhënave në Shqipëri”....

Zyra e Komisionerit në Panairin “InnFest 2023”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në “Festivalin e Inovacionit - InnFest 2023”, në mjediset e Parkut Olimpik të Tiranës. Ky aktivitet përbën një platformë komunikimi që ka në qendër të vëmëndjes nxitjen e...