Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

“Dita e Transparencës” në Durrës me Autoritete Publike të Qarkut

Në qytetin e Durrësit u mbajt takimi i 5-të në kuadër të nismës “Ditët e Transparencës” të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me autoritete publike që e ushtrojnë veprimtarinë në këtë qark. Kjo iniciativë zhvillohet...

“Dita e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Kukësit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me ambasadën e Britanisë së Madhe, zhvilluan takimin e katërt të iniciativës “Ditët e Transparencës”, me autoritete publike të qarkut të Kukësit. Ky aktivitet kishte...

“Dita e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Beratit

Në kuadër të iniciativës “Ditët e Transparencës”, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me ambasadën e Britanisë së Madhe, zhvilluan në Berat takimin e tretë të kësaj iniciative, me institucionet publike...