Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Bashkëpunimi me Qendrën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE)

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE), mbajti trajnimin e dytë me temë “E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale në raport me...