Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi, nëpërmjet platformave të komunikimit online, takime informuese dhe ndërgjegjësuese me temë “E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore”. Në to...

28 Shtator, Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 shtatori është Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim. Në këtë ditë zhvillohen aktivitete dhe nisma për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve. Për të nxitur llogaridhënien dhe transparencën e Autoriteteve Publike, në shërbim të komunitetit, Zyra e...