Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Transparenca proaktive, monitorim i njësive të vetëqeverisjes vendore

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka monitoruar Programet e Transparencës të njësive të vetëqeverisjes vendore për vitin 2020. Në një seancë dëgjimore të realizuar nëpërmjet platformave online, për shkak të situatës...

Trajnim online me Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”

“E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale” ishte tematika e trajnimit të zhvilluar nga Zyra e Komisionerit në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”. Trajnimi kishte për qëllim njohjen me kuadrin ligjor në të dy fushat e veprimtarisë së...

E drejta e informimit, transparencë për mirëqeverisjen

Në Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale u zhvillua një takim me koordinatorë të Kryeministrisë dhe ata të ministrive. Gjatë këtij bashkëbisedimi u diskutuan çështje rreth transparencës proaktive, zbatimin e...

28 Shtatori, Dita e të Drejtës për Informim

Në 28 Shtator - Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim, Zyra e Komisonerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, zhvilloi video-projeksion në sheshin “Nënë Tereza”. Aktiviteti u mbajt në kuadër të iniciativave ndërgjegjësuese për...

E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi, nëpërmjet platformave të komunikimit online, takime informuese dhe ndërgjegjësuese me temë “E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore”. Në to...

28 Shtator, Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 shtatori është Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim. Në këtë ditë zhvillohen aktivitete dhe nisma për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve. Për të nxitur llogaridhënien dhe transparencën e Autoriteteve Publike, në shërbim të komunitetit, Zyra e...