AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Takimi i 33-të i Komitetit Konsultativ T-PD

U zhvillua në selinë e Këshillit të Evropës në Strazburg të Francës takimi i 33-të plenar i Komitetit Konsultativ (T-PD) i Konventës “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale” (Konventa 108 e KiE). Në agjendën e kësaj...

Takimi i 104-t i Grupit të Punës të Nenit 29

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në takimin e 104-t të Grupit të Punës së Nenit 29, që u mbajt në datat 2 dhe 3 shkurt në Bruksel. Gjatë takimit 2-ditor të pranishmit diskutuan rreth disa çështjeve me...

“Të ndërtojmë ura bashkëpunimi – Building Bridges”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në punimet e Konferencës së 37-të Ndërkombëtare të Autoriteteve të Mbrojtes së të Dhënave Personale dhe Privatësisë, nën moton “Të ndërtojmë ura bashkëpunimi – Building...

Shkëmbim eksperience me Autoritetin skocez të të Drejtës për Informim

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi një vizitë njohëse dhe studimore në Zyrën e Komisionerit skocez për të Drejtën e Informimit. Ky aktivitet, që u zhvillua në datat 19-21 tetor, u mbështet nga instrumenti i...

Liria e shprehjes – ende një parakusht për demokracinë?

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në konferencën me temë “Liria e shprehjes – ende një parakusht për demokracinë?”, organizuar nga Këshilli i Evropës dhe zhvilluar në selinë e tij në Strazburg të Francës,...

Takimi i 32-të i Komitetit Konsultativ T-PD

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në takimin e 32-të plenar (i përvitshëm) të Komitetit Konsultativ (T-PD) të Konventës  për Mbrojtjen e Individëve nga Përpunimi Automatik i të Dhënave Personale (Konventa...

Konferenca e Frankofonisë

Zyra e Komisionerit mori pjesë në Konferencën e VIII dhe në Asamblenë e IX të Përgjithshme të Shoqatës Frankofone të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (AFAPDP), që u mbajtën në Bruksel, në datat 25 dhe 26 qershor. Ky aktivitet i rëndësishëm dhe i...

Konferenca “Sfidat e Privatësisë”

Zyra e Komisionerit mori pjesë në konferencën me temë “Sfidat e Privatësisë”, të organizuar nga Drejtoria e Mbrojtjes së të Dhënave Personale të Republikës së Maqedonisë, në Shkup, në datat 21 dhe 22 qershor. Pjesëmarrja në këtë aktivitet është një kontribut në...