AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Edukimi digjital, njohja me parimet e privatësisë

Krijimi i mjedisit të sigurt digjital është ndër sfidat kryesore ku kontribuojnë edhe Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale për edukimin e shëndetshëm të brezit të ri. Miratimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve të shkollave 9-vjeçare për mbrojtjen e të...

Konferenca e 10-të e Komisionerëve për të Drejtën e Informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në Konferencën e 10-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të të Drejtës për Informim zhvilluar në muajin shtator. Punimet e Konferencës trajtuan çështjet e transparencës dhe të...

Zhvillohet Takimi i 28-të i Punës të Rasteve të Veçanta

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në “Takimin e 28-të të Punës të Rasteve të Veçanta - Case Handling Workshop”, i zhvilluar në Podgoricë të Malit të Zi. Në këtë aktivitet autoriteti shqiptar mbajti...