AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Takimi i 21-të i CEEDPA

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në takimin e 21-të të Rrjetit të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave të Evropës Qendrore dhe Lindore (Central and Eastern Europe Data Protection Authorities-CEEDPA)....