Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, në punimet e seancës plenare të datës 08.06.2023 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, prezantoi Raportin për veprimtarinë e institucionit për vitin 2022.

Sipas procedurës, Kuvendi miratoi dhe Rezolutën “Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2022”.

Rezoluta e Kuvendit

Raporti Vjetor 2022

Fjala e plotë e Komisionerit