Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, prezantoi në mbledhjen e kësaj të marte në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Raportin mbi veprimtarinë e institucionit për vitin 2022.

Raporti Vjetor 2022