Transparenca proaktive, përgjegjësi e Autoriteteve Publike Transparenca proaktive, përgjegjësi e Autoriteteve Publike
Transparenca proaktive, përgjegjësi e Autoriteteve Publike
lexoni më tepër
Transparenca proaktive, përgjegjësi e Autoriteteve Publike
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit
lexoni më tepër
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit
Forcimi i kapaciteteve institucionale në kuadër të legjislacionit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale Forcimi i kapaciteteve institucionale në kuadër të legjislacionit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale
Forcimi i kapaciteteve institucionale në kuadër të legjislacionit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale
lexoni më tepër
Forcimi i kapaciteteve institucionale në kuadër të legjislacionit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale
Zyra e Komisionerit bashkëpunon me organizatën Roma Veritas Albania Zyra e Komisionerit bashkëpunon me organizatën Roma Veritas Albania
Zyra e Komisionerit bashkëpunon me organizatën Roma Veritas Albania
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit bashkëpunon me organizatën Roma Veritas Albania
Mjedisi digjital, cikël videosh ndërgjegjësuese për mësuesit dhe nxënësit Mjedisi digjital, cikël videosh ndërgjegjësuese për mësuesit dhe nxënësit
Mjedisi digjital, cikël videosh ndërgjegjësuese për mësuesit dhe nxënësit
lexoni më tepër
Mjedisi digjital, cikël videosh ndërgjegjësuese për mësuesit dhe nxënësit

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale