Udhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19 Udhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19
Udhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19
lexoni më tepër
Udhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të masave kundër COVID-19
Deklaratë e Komitetit Ekzekutiv të Asamblesë Globale të Privatësisë (GPA) mbi pandeminë Koronavirus (COVID-19) Deklaratë e Komitetit Ekzekutiv të Asamblesë Globale të Privatësisë (GPA) mbi pandeminë Koronavirus (COVID-19)
Deklaratë e Komitetit Ekzekutiv të Asamblesë Globale të Privatësisë (GPA) mbi pandeminë Koronavirus (COVID-19)
lexoni më tepër
Deklaratë e Komitetit Ekzekutiv të Asamblesë Globale të Privatësisë (GPA) mbi pandeminë Koronavirus (COVID-19)
Njoftim për shtyp Njoftim për shtyp
Njoftim për shtyp
lexoni më tepër
Njoftim për shtyp
Prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit Raporti Vjetor 2019 Prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit Raporti Vjetor 2019
Prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit Raporti Vjetor 2019
lexoni më tepër
Prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit Raporti Vjetor 2019
Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, mbahet konkursi “Të rinjtë dhe privatësia” Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, mbahet konkursi “Të rinjtë dhe privatësia”
Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, mbahet konkursi “Të rinjtë dhe privatësia”
lexoni më tepër
Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, mbahet konkursi “Të rinjtë dhe privatësia”