15 vjet Zyra e Komisionerit, Konferenca V Kombëtare “E Drejta për Informim – Hapje, Transparencë, Digjitalizim” 15 vjet Zyra e Komisionerit, Konferenca V Kombëtare “E Drejta për Informim – Hapje, Transparencë, Digjitalizim”

15 vjet Zyra e Komisionerit, Konferenca V Kombëtare “E Drejta për Informim - Hapje, Transparencë, Digjitalizim”

lexoni më tepër
15 vjet Zyra e Komisionerit, Konferenca V Kombëtare “E Drejta për Informim – Hapje, Transparencë, Digjitalizim”
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Gjirokastër Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Gjirokastër

Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Gjirokastër

lexoni më tepër
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Gjirokastër
Raporti Vjetor 2022 prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit Raporti Vjetor 2022 prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit

Raporti Vjetor 2022 prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit

lexoni më tepër
Raporti Vjetor 2022 prezantohet në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit
Shkëmbimi i praktikave të mira në funksion të transparencës së Autoriteteve Publike Shkëmbimi i praktikave të mira në funksion të transparencës së Autoriteteve Publike

Shkëmbimi i praktikave të mira në funksion të transparencës së Autoriteteve Publike

lexoni më tepër
Shkëmbimi i praktikave të mira në funksion të transparencës së Autoriteteve Publike
Diskutime për “Udhëzuesin standard të marrëdhënies së gjykatës me publikun dhe median” Diskutime për “Udhëzuesin standard të marrëdhënies së gjykatës me publikun dhe median”

Diskutime për “Udhëzuesin standard të marrëdhënies së gjykatës me publikun dhe median”

lexoni më tepër
Diskutime për “Udhëzuesin standard të marrëdhënies së gjykatës me publikun dhe median”

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale