“Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit” funksional në më shumë Autoritete Publike “Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit” funksional në më shumë Autoritete Publike
“Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit” funksional në më shumë Autoritete Publike
lexoni më tepër
“Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit” funksional në më shumë Autoritete Publike
Publikohet newsletter “E drejta për informim” Publikohet newsletter “E drejta për informim”
Publikohet newsletter “E drejta për informim”
lexoni më tepër
Publikohet newsletter “E drejta për informim”
Konsultimi publik për Modelin e ri të Programit të Transparencës së Autoriteteve Publike Konsultimi publik për Modelin e ri të Programit të Transparencës së Autoriteteve Publike
Konsultimi publik për Modelin e ri të Programit të Transparencës së Autoriteteve Publike
lexoni më tepër
Konsultimi publik për Modelin e ri të Programit të Transparencës së Autoriteteve Publike
Trajnimi i administratës publike për mbrojtjen e të dhënave personale dhe transparencën Trajnimi i administratës publike për mbrojtjen e të dhënave personale dhe transparencën
Trajnimi i administratës publike për mbrojtjen e të dhënave personale dhe transparencën
lexoni më tepër
Trajnimi i administratës publike për mbrojtjen e të dhënave personale dhe transparencën
E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore
E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore
lexoni më tepër
E drejta për informim përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore