Mbrojtja e të dhënave personale në sektorin e pasurive të paluajtshme Mbrojtja e të dhënave personale në sektorin e pasurive të paluajtshme

Mbrojtja e të dhënave personale në sektorin e pasurive të paluajtshme

lexoni më tepër
Mbrojtja e të dhënave personale në sektorin e pasurive të paluajtshme
Procesi i integrimit evropian, përmirësimi i kapaciteteve profesionale Procesi i integrimit evropian, përmirësimi i kapaciteteve profesionale

Procesi i integrimit evropian, përmirësimi i kapaciteteve profesionale

lexoni më tepër
Procesi i integrimit evropian, përmirësimi i kapaciteteve profesionale
Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC

Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC

lexoni më tepër
Mbledhje e Komitetit Ekzekutiv të ICIC
Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin shëndetësor, në kuadër të projektit me organizatën ASDO Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin shëndetësor, në kuadër të projektit me organizatën ASDO

Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin shëndetësor, në kuadër të projektit me organizatën ASDO

lexoni më tepër
Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin shëndetësor, në kuadër të projektit me organizatën ASDO
Garantimi i të drejtave të qytetarëve, standarde bashkëkohore në zbatimin e kuadrit rregullator Garantimi i të drejtave të qytetarëve, standarde bashkëkohore në zbatimin e kuadrit rregullator

Garantimi i të drejtave të qytetarëve, standarde bashkëkohore në zbatimin e kuadrit rregullator

lexoni më tepër
Garantimi i të drejtave të qytetarëve, standarde bashkëkohore në zbatimin e kuadrit rregullator

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale