Takim me studentë të FD, të informuar e ndërgjegjësuar për respektimin e të drejtave të qytetarëve Takim me studentë të FD, të informuar e ndërgjegjësuar për respektimin e të drejtave të qytetarëve

Takim me studentë të FD, të informuar e ndërgjegjësuar për respektimin e të drejtave të qytetarëve

lexoni më tepër
Takim me studentë të FD, të informuar e ndërgjegjësuar për respektimin e të drejtave të qytetarëve
Zyra e Komisionerit pjesë e projektit “BE për Qeverisjen e Mirë” Zyra e Komisionerit pjesë e projektit “BE për Qeverisjen e Mirë”

Zyra e Komisionerit pjesë e projektit “BE për Qeverisjen e Mirë”

lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit pjesë e projektit “BE për Qeverisjen e Mirë”
Forcimi i transparencës proaktive për qeverisje të hapur Forcimi i transparencës proaktive për qeverisje të hapur

Forcimi i transparencës proaktive për qeverisje të hapur

lexoni më tepër
Forcimi i transparencës proaktive për qeverisje të hapur
Garantimi i të drejtave të qytetarëve, takime në Bashkinë Kavajë Garantimi i të drejtave të qytetarëve, takime në Bashkinë Kavajë

Garantimi i të drejtave të qytetarëve, takime në Bashkinë Kavajë

lexoni më tepër
Garantimi i të drejtave të qytetarëve, takime në Bashkinë Kavajë
Takimi i 7-të i Komitetit Ekzekutiv të ICIC Takimi i 7-të i Komitetit Ekzekutiv të ICIC

Takimi i 7-të i Komitetit Ekzekutiv të ICIC

lexoni më tepër
Takimi i 7-të i Komitetit Ekzekutiv të ICIC

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale