Kuvendi miraton ndryshimet në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” Kuvendi miraton ndryshimet në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Kuvendi miraton ndryshimet në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

lexoni më tepër
Kuvendi miraton ndryshimet në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Malësinë e Madhe Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Malësinë e Madhe

Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Malësinë e Madhe

lexoni më tepër
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit dhe ai për mbrojtjen e të dhënave personale, takime në Malësinë e Madhe
Komisionet e përhershme të Kuvendit miratojnë Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” Komisionet e përhershme të Kuvendit miratojnë Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Komisionet e përhershme të Kuvendit miratojnë Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

lexoni më tepër
Komisionet e përhershme të Kuvendit miratojnë Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
Zyra e Komisionerit në “Forumin IX për Zhvillimin e Medias” të organizuar nga OSBE Zyra e Komisionerit në “Forumin IX për Zhvillimin e Medias” të organizuar nga OSBE

Zyra e Komisionerit në “Forumin IX për Zhvillimin e Medias” të organizuar nga OSBE

lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit në “Forumin IX për Zhvillimin e Medias” të organizuar nga OSBE
Standarde të larta për mbrojtjen e të dhënave personale Standarde të larta për mbrojtjen e të dhënave personale

Standarde të larta për mbrojtjen e të dhënave personale

lexoni më tepër
Standarde të larta për mbrojtjen e të dhënave personale

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale