Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare gjatë periudhës gusht-shtator 2021 Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare gjatë periudhës gusht-shtator 2021

Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare gjatë periudhës gusht-shtator 2021

lexoni më tepër
Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare gjatë periudhës gusht-shtator 2021
Legjislacioni i ri i mbrojtjes së të dhënave personale, zhvillohet webinar-i VIII i Projektit të Binjakëzimit me Shkollën e Magjistraturës Legjislacioni i ri i mbrojtjes së të dhënave personale, zhvillohet webinar-i VIII i Projektit të Binjakëzimit me Shkollën e Magjistraturës

Legjislacioni i ri i mbrojtjes së të dhënave personale, zhvillohet webinar-i VIII i Projektit të Binjakëzimit me Shkollën e Magjistraturës

lexoni më tepër
Legjislacioni i ri i mbrojtjes së të dhënave personale, zhvillohet webinar-i VIII i Projektit të Binjakëzimit me Shkollën e Magjistraturës
28 Shtator – Dita e të Drejtës për Informim, transparenca proaktive e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor 28 Shtator – Dita e të Drejtës për Informim, transparenca proaktive e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor

28 Shtator - Dita e të Drejtës për Informim, transparenca proaktive e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor

lexoni më tepër
28 Shtator – Dita e të Drejtës për Informim, transparenca proaktive e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor
Ambasadori gjerman në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit Ambasadori gjerman në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

Ambasadori gjerman në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

lexoni më tepër
Ambasadori gjerman në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit
Webinar-i VII me institucione të arsimit të lartë për njohjen me legjislacionin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale Webinar-i VII me institucione të arsimit të lartë për njohjen me legjislacionin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale

Webinar-i VII me institucione të arsimit të lartë për njohjen me legjislacionin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale

lexoni më tepër
Webinar-i VII me institucione të arsimit të lartë për njohjen me legjislacionin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale