“Dita e Transparencës” në Peshkopi me Autoritete Publike të qarkut të Dibrës “Dita e Transparencës” në Peshkopi me Autoritete Publike të qarkut të Dibrës

“Dita e Transparencës” në Peshkopi me Autoritete Publike të qarkut të Dibrës

lexoni më tepër
“Dita e Transparencës” në Peshkopi me Autoritete Publike të qarkut të Dibrës
Agjenda 2030 e OKB për një Zhvillim të Qendrueshëm, takim i Raportuesit të OHCHR në Zyrën e Komisionerit Agjenda 2030 e OKB për një Zhvillim të Qendrueshëm, takim i Raportuesit të OHCHR në Zyrën e Komisionerit

Agjenda 2030 e OKB për një Zhvillim të Qendrueshëm, takim i Raportuesit të OHCHR në Zyrën e Komisionerit

lexoni më tepër
Agjenda 2030 e OKB për një Zhvillim të Qendrueshëm, takim i Raportuesit të OHCHR në Zyrën e Komisionerit
Bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar, forcim i kulturës së ushtrimit të të drejtave të qytetarëve Bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar, forcim i kulturës së ushtrimit të të drejtave të qytetarëve

Bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar, forcim i kulturës së ushtrimit të të drejtave të qytetarëve

lexoni më tepër
Bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar, forcim i kulturës së ushtrimit të të drejtave të qytetarëve
Zbatimi i të drejtave të qytetarëve në veprimtarinë e administratës tatimore dhe asaj doganore Zbatimi i të drejtave të qytetarëve në veprimtarinë e administratës tatimore dhe asaj doganore

Zbatimi i të drejtave të qytetarëve në veprimtarinë e administratës tatimore dhe asaj doganore

lexoni më tepër
Zbatimi i të drejtave të qytetarëve në veprimtarinë e administratës tatimore dhe asaj doganore
“Një çështje ekuilibri: privatësia në epokën e avancimit të shpejtë teknologjik” – edicioni i 44-t i Asamblesë Globale të Privatësisë “Një çështje ekuilibri: privatësia në epokën e avancimit të shpejtë teknologjik” – edicioni i 44-t i Asamblesë Globale të Privatësisë

“Një çështje ekuilibri: privatësia në epokën e avancimit të shpejtë teknologjik” - edicioni i 44-t i Asamblesë Globale të Privatësisë

lexoni më tepër
“Një çështje ekuilibri: privatësia në epokën e avancimit të shpejtë teknologjik” – edicioni i 44-t i Asamblesë Globale të Privatësisë

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale