Kuvendi rizgjedh në detyrën e Komisionerit z. Besnik Dervishi Kuvendi rizgjedh në detyrën e Komisionerit z. Besnik Dervishi
Kuvendi rizgjedh në detyrën e Komisionerit z. Besnik Dervishi
lexoni më tepër
Kuvendi rizgjedh në detyrën e Komisionerit z. Besnik Dervishi
“Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit”, nxitje për transparencën e Autoriteteve Publike “Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit”, nxitje për transparencën e Autoriteteve Publike
“Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit”, nxitje për transparencën e Autoriteteve Publike
lexoni më tepër
“Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit”, nxitje për transparencën e Autoriteteve Publike
Ndahet nga jeta Giovanni Buttarelli, Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave Ndahet nga jeta Giovanni Buttarelli, Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave
Ndahet nga jeta Giovanni Buttarelli, Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave
lexoni më tepër
Ndahet nga jeta Giovanni Buttarelli, Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave
Zbatimi i “Planveprimit” mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Zyrës së Komisionerit Zbatimi i “Planveprimit” mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Zyrës së Komisionerit
Zbatimi i “Planveprimit” mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Zyrës së Komisionerit
lexoni më tepër
Zbatimi i “Planveprimit” mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Zyrës së Komisionerit
Pozicion i përbashkët i anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë mbi pritshmëritë në lidhje me privatësinë nga rrjeti Libra Pozicion i përbashkët i anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë mbi pritshmëritë në lidhje me privatësinë nga rrjeti Libra
Pozicion i përbashkët i anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë mbi pritshmëritë në lidhje me privatësinë nga rrjeti Libra
lexoni më tepër
Pozicion i përbashkët i anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë mbi pritshmëritë në lidhje me privatësinë nga rrjeti Libra