Ambasadorja franceze në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit Ambasadorja franceze në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

Ambasadorja franceze në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit

lexoni më tepër
Ambasadorja franceze në Shqipëri viziton Zyrën e Komisionerit
Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës

Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës

lexoni më tepër
Depozitohen instrumentet e ratifikimit pranë Këshillit të Evropës
Konsultimi publik i projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale” Konsultimi publik i projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

Konsultimi publik i projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”

lexoni më tepër
Konsultimi publik i projektligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Kukësit “Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Kukësit

“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Kukësit

lexoni më tepër
“Ditët e Transparencës” me Autoritete Publike të qarkut të Kukësit
Bashkëpunimi rajonal në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, takim i autoriteteve në Prishtinë Bashkëpunimi rajonal në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, takim i autoriteteve në Prishtinë

Bashkëpunimi rajonal në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, takim i autoriteteve në Prishtinë

lexoni më tepër
Bashkëpunimi rajonal në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, takim i autoriteteve në Prishtinë

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale