Plani i Integritetit 2022-2025, instrument përgjegjshmërie dhe transparence për publikun Plani i Integritetit 2022-2025, instrument përgjegjshmërie dhe transparence për publikun

Plani i Integritetit 2022-2025, instrument përgjegjshmërie dhe transparence për publikun

lexoni më tepër
Plani i Integritetit 2022-2025, instrument përgjegjshmërie dhe transparence për publikun
28 Shtator-Dita e të Drejtës për Informim, forcimi i kulturës së ndërgjegjësimit të të rinjve 28 Shtator-Dita e të Drejtës për Informim, forcimi i kulturës së ndërgjegjësimit të të rinjve

28 Shtator-Dita e të Drejtës për Informim, forcimi i kulturës së ndërgjegjësimit të të rinjve

lexoni më tepër
28 Shtator-Dita e të Drejtës për Informim, forcimi i kulturës së ndërgjegjësimit të të rinjve
Procesi i integrimit evropian, kontribut aktiv i Zyrës së Komisionerit Procesi i integrimit evropian, kontribut aktiv i Zyrës së Komisionerit

Procesi i integrimit evropian, kontribut aktiv i Zyrës së Komisionerit

lexoni më tepër
Procesi i integrimit evropian, kontribut aktiv i Zyrës së Komisionerit
Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me stafin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me stafin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës

Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me stafin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës

lexoni më tepër
Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me stafin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës
Marrëveshje Bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Maltës Marrëveshje Bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Maltës

Marrëveshje Bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Maltës

lexoni më tepër
Marrëveshje Bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Maltës

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale