Transparencë në veprimtarinë e Prokurorisë Transparencë në veprimtarinë e Prokurorisë

Transparencë në veprimtarinë e Prokurorisë

lexoni më tepër
Transparencë në veprimtarinë e Prokurorisë
Siguria e të dhënave personale, webinar-i X i Projektit të Binjakëzimit Siguria e të dhënave personale, webinar-i X i Projektit të Binjakëzimit

Siguria e të dhënave personale, webinar-i X i Projektit të Binjakëzimit

lexoni më tepër
Siguria e të dhënave personale, webinar-i X i Projektit të Binjakëzimit
Balanca mes dy të drejtave në veprimtarinë e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor Balanca mes dy të drejtave në veprimtarinë e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor

Balanca mes dy të drejtave në veprimtarinë e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor

lexoni më tepër
Balanca mes dy të drejtave në veprimtarinë e Autoriteteve Publike të sektorit shëndetësor
Njohja dhe ndërgjegjësimi për ushtrimin e të drejtave, takim me gjimnazistë Njohja dhe ndërgjegjësimi për ushtrimin e të drejtave, takim me gjimnazistë

Njohja dhe ndërgjegjësimi për ushtrimin e të drejtave, takim me gjimnazistë

lexoni më tepër
Njohja dhe ndërgjegjësimi për ushtrimin e të drejtave, takim me gjimnazistë
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

lexoni më tepër
Njoftim për shtyp i Zyrës së Komisionerit

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale