Webinar-i IV i Projektit të Binjakëzimit, prezantimi i ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale në sektorin shëndetësor Webinar-i IV i Projektit të Binjakëzimit, prezantimi i ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale në sektorin shëndetësor

Webinar-i IV i Projektit të Binjakëzimit, prezantimi i ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale në sektorin shëndetësor

lexoni më tepër
Webinar-i IV i Projektit të Binjakëzimit, prezantimi i ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale në sektorin shëndetësor
Legjislacioni i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, webinar-i III me organizata të shoqërisë civile dhe median Legjislacioni i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, webinar-i III me organizata të shoqërisë civile dhe median

Legjislacioni i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, webinar-i III me organizata të shoqërisë civile dhe median

lexoni më tepër
Legjislacioni i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, webinar-i III me organizata të shoqërisë civile dhe median
Transparenca proaktive, eksperiencë britanike në rritjen e përgjegjshmërisë së Autoriteteve Publike Transparenca proaktive, eksperiencë britanike në rritjen e përgjegjshmërisë së Autoriteteve Publike

Transparenca proaktive, eksperiencë britanike në rritjen e përgjegjshmërisë së Autoriteteve Publike

lexoni më tepër
Transparenca proaktive, eksperiencë britanike në rritjen e përgjegjshmërisë së Autoriteteve Publike
Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare, qershor 2021 Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare, qershor 2021

Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare, qershor 2021

lexoni më tepër
Kontributi i Zyrës së Komisionerit në aktivitete ndërkombëtare, qershor 2021
Staf i trajnuar për mbikëqyrje efektive të kuadrit të ri rregullator për mbrojtjen e të dhënave personale Staf i trajnuar për mbikëqyrje efektive të kuadrit të ri rregullator për mbrojtjen e të dhënave personale

Staf i trajnuar për mbikëqyrje efektive të kuadrit të ri rregullator për mbrojtjen e të dhënave personale

lexoni më tepër
Staf i trajnuar për mbikëqyrje efektive të kuadrit të ri rregullator për mbrojtjen e të dhënave personale

IDP

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale