Fushata Kombëtare “Edukimi digjital, luaj dhe mëso – Happy onlife” Fushata Kombëtare “Edukimi digjital, luaj dhe mëso – Happy onlife”
Fushata Kombëtare “Edukimi digjital, luaj dhe mëso – Happy onlife”
lexoni më tepër
Fushata Kombëtare “Edukimi digjital, luaj dhe mëso – Happy onlife”
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Zyrës së Komisionerit Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Zyrës së Komisionerit
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Zyrës së Komisionerit
lexoni më tepër
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Zyrës së Komisionerit
Miratohen modelet e rishikuara të Programit të Transparencës dhe Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve për Autoritetet Publike Miratohen modelet e rishikuara të Programit të Transparencës dhe Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve për Autoritetet Publike
Miratohen modelet e rishikuara të Programit të Transparencës dhe Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve për Autoritetet Publike
lexoni më tepër
Miratohen modelet e rishikuara të Programit të Transparencës dhe Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve për Autoritetet Publike
Trajnim online me Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu” Trajnim online me Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”
Trajnim online me Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”
lexoni më tepër
Trajnim online me Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”
Nënshkruhen dy udhëzime të reja për fushën e mbrojtjes së të dhënave personale Nënshkruhen dy udhëzime të reja për fushën e mbrojtjes së të dhënave personale
Nënshkruhen dy udhëzime të reja për fushën e mbrojtjes së të dhënave personale
lexoni më tepër
Nënshkruhen dy udhëzime të reja për fushën e mbrojtjes së të dhënave personale