Njoftim për shpallje vendi të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

“Specialist” (për Marrëdhëniet me Jashtë), pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë.

Njoftim për vend të lirë pune

“Specialist”, në Sektorin e Procedurave Administrative, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike.