Njoftime për shtyp

Vetë-rregullimi i mediave online

“Mekanizmat vetë-rregulluese të medias online” ishte tema e tryezës së rrumbullakët ku u prezantua Këshilli Shqiptar i Medias dhe Bordi i Etikës i ngritur pranë tij. I ftuar për të përshëndetur takimin ishte dhe z. Besnik Dervishi, Komisioneri për të Drejtën e...