Njoftime për shtyp

Shoqëria civile dhe e drejta e informimit

Njësia e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave në Kryeministri dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile nisën ciklin e aktiviteteve “E drejta e informimit dhe konsultimi publik dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në proces”. Qëllimi i këtyre trajnimeve...

ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në një “seancë plenare” në Kuvendin e Shqipërisë të organizuar nga studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Tiranës, anëtarë të Shoqatës Evropiane të Studentëve...

Aplikacioni “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store”

Prej ditës së sotme, aplikacioni “IDP ANKESA” është i disponueshëm për t’u shkarkuar nga të gjithë qytetarët në “play store” (për telefonët android). Kjo risi mundëson realizimin e ankesës për çdo shkelje apo keqpërdorim të të dhënave personale drejtpërdrejtë nga...