Njoftime për shtyp

Komisioneri paraqet në Kuvend Raportin Vjetor 2017

Z. Besnik Dervishi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale paraqiti Raportin Vjetor 2017 në Komisionin e Çështjeve Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Për Zyrën e...

Këshilli i Evropës uron 10-vjetorin e Zyrës së Komisionerit

Në portalin në internet të Këshillit të Evropës publikohet njoftim për shtyp me rastin e 10-vjetorit të krijimit të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Në këtë publikim vlerësohet kontributi i Autoritetit shqiptar në...

Takim me zyrtarë të institucioneve të Republikës së Kosovës

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, mikpriti zyrtarë të disa institucioneve të Republikës së Kosovës. Ky delegacion kryesohej nga z. Bujar Sadiku, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen...

Bashkëpunimi me Zyrën e Këshillit të Evropës

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, priti në një takim pune z. Claus Neukirch, Kreun e Zyrës së Këshillit të Evropës në Shqipëri. Tema kryesore e takimit ishte bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve. Nga...