Njoftime për shtyp

Aplikacioni “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store”

Prej ditës së sotme, aplikacioni “IDP ANKESA” është i disponueshëm për t’u shkarkuar nga të gjithë qytetarët në “play store” (për telefonët android). Kjo risi mundëson realizimin e ankesës për çdo shkelje apo keqpërdorim të të dhënave personale drejtpërdrejtë nga...

Open Data Day

Open Data do të thotë që kategori të caktuara të dhënash bëhen publike në formatin më lehtë të aksesueshëm. Open data (të dhënat e hapura) mblidhen dhe publikohen nga institucionet shtetërore me synim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Të dhënat e hapura...

Komisioneri prezanton Raportin Vjetor 2016 në Kuvend

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, paraqiti Raportin Vjetor 2016 në mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në...

Revista “Informim Dhe Privatësi”, publikohet numri i dytë

Zyra e Komisionerit publikon numrin e dytë të Revistës “Informim Dhe Privatësi”. Kontributi i Zyrës së Komisionerit në rrugën e integrimit u vlerësua nga partnerët tanë evropianë në Progres Raportin 2016 për Shqipërinë duke konfirmuar edhe një herë këtë angazhim...