Njoftime për shtyp

Shoqëria civile dhe e drejta e informimit

Njësia e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave në Kryeministri dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile nisën ciklin e aktiviteteve “E drejta e informimit dhe konsultimi publik dhe roli i organizatave të shoqërisë civile në proces”. Qëllimi i këtyre trajnimeve...

ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në një “seance plenare” në Kuvendin e Shqipërisë të organizuar nga studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Tiranës, anëtarë të Shoqatës Evropiane të Studentëve...

Aplikacioni “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store”

Prej ditës së sotme, aplikacioni “IDP ANKESA” është i disponueshëm për t’u shkarkuar nga të gjithë qytetarët në “play store” (për telefonët android). Kjo risi mundëson realizimin e ankesës për çdo shkelje apo keqpërdorim të të dhënave personale drejtpërdrejtë nga...

Open Data Day

Open Data do të thotë që kategori të caktuara të dhënash bëhen publike në formatin më lehtë të aksesueshëm. Open data (të dhënat e hapura) mblidhen dhe publikohen nga institucionet shtetërore me synim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Të dhënat e hapura...