E drejta për informim dhe shoqëria civile

E drejta për informim dhe shoqëria civile

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros), organizuan një tryezë të rrumbullakët për...