Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Konferenca rajonale në Durrës për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në Durrës konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë z. Vangjush Dako,...

Konferenca rajonale në Lezhë për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në Lezhë konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga...

Shkolla Dimërore “Informim dhe Privatësi”, përfundon edicioni i parë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Rektoratin e Universitetit të Tiranës zhvilluan në datat 23-27 janar 2017 Shkollën Dimërore “Informim dhe Privatësi”. Ky aktivitet u organizua në kuadër të Javës së...

Ndërgjegjësimi i nxënësve të gjimnazeve për mbrojtjen e privatësisë

Fushata ndërgjegjësuese “Privatësia dhe siguria e të dhënave gjatë përdorimit të rrjeteve sociale nga të rinjtë” ka vijuar me takime në shkollat e mesme të përgjithshme në disa qytete të vendit. Përfaqësuesit e Zyrës së Komisionerit bashkëbiseduan me nxënës e mësues...

Takime ndërgjegjësuese në gjimnazet e Lushnjës, Beratit dhe Fierit

Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese “Privatësia dhe siguria e të dhënave gjatë përdorimit të rrjeteve sociale nga të rinjtë”, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi takime me nxënës dhe mësues në shkollat e...