Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave dhe kodet e sjelljes sipas GDPR

Me tematikën “Nëpunësi i mbrojtjes së të dhënave dhe kodet e sjelljes sipas Rregullore së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të BE (GDPR)”, u zhvillua një trajnim për stafin e Zyrës së Komisionerit. Në të morën pjesë dhe përfaqësues nga Banka e Shqipërisë,...

28 Janari – Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Në 28 Janar – Ditën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale, Zyra e Komisionerit prezantoi nismën “Luaj dhe mëso – Happy Onlife”. Në mjediset e shkollës 9-vjeçare “Kosova” u zhvillua aktiviteti festiv me nxënës e mësues ku kjo iniciativë është promovuar, me mbështetjen...

“Luaj dhe mëso – Happy Onlife”

“Luaj dhe mëso – Happy Onlife” është iniciativa më e re e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve në përdorimin e sigurt të ambientit digjital. Në bashkëpunim dhe në koordinim...

Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin arsimor jopublik

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi një trajnim me ftesë të shkollës së mesme jo publike “Turgut Ozal”. Në këtë takim, ku të pranishëm ishin mësues dhe staf administrativ, u trajtua ligji “Për mbrojtjen e të...