Aktivitete të Zyrës së Komisionerit

Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Sarandës konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë...

Trajnimi “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në Shqipëri organizuan trajnimin me temë “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale”. Aktiviteti kishte për qëllim prezantimin e rregullave...

Konferenca rajonale në Dibër për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Peshkopisë konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë...

Fushata ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri”

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi një takim informues me përfaqësues të Drejtorive Rajonale dhe Zyrave Arsimore të vendit, në nisje të fushatës ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri”. Qëllimi i kësaj tryeze...

Konferenca rajonale në Durrës për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në Durrës konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë z. Vangjush Dako,...

Konferenca rajonale në Lezhë për të drejtën e informimit

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në Lezhë konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe programet e transparencës”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga...