AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE

Takim i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare (ICDPPC)

Komiteti Ekzekutiv i Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (ICDPPC), zhvilloi në datat 20-22 mars mbledhjen e parë për vitin 2019. Në këtë takim u diskutua për çështjet e parashikuara në agjendë: e ardhmja e Konferencës...

Sweep Privacy GPEN 2017, konstaton paqartësi në politikat e privatësisë

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në operacionin Sweep Privacy GPEN. Këtë vit, u kontrolluan faqe interneti apo aplikacione të kompanive të ndryshme në sektorë të tillë si ai bankar e financiar, shitjeve me...

Edukimi digjital, njohja me parimet e privatësisë

Krijimi i mjedisit të sigurt digjital është ndër sfidat kryesore ku kontribuojnë edhe Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale për edukimin e shëndetshëm të brezit të ri. Miratimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve të shkollave 9-vjeçare për mbrojtjen e të...