Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën e sotme plenare, miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e punës të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017”. Rezoluta njeh dhe vlerëson veprimtarinë e Zyrës së Komisionerit për vitin 2017 dhe përcakton objektivat kryesore të punës për vitin 2018.

Rezoluta 2017

Fjala në seancën plenare të z. Besnik Dervishi

Raporti Vjetor 2017