“Luaj dhe mëso – Happy Onlife” “Luaj dhe mëso – Happy Onlife”
“Luaj dhe mëso – Happy Onlife” është iniciativa më e re e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve ...
lexoni më tepër
“Luaj dhe mëso – Happy Onlife”
Takim informues/monitorues me deputetë të Kuvendit të Shqipërisë në Zyrën e Komisionerit Takim informues/monitorues me deputetë të Kuvendit të Shqipërisë në Zyrën e Komisionerit
Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të Kuvendit të Shqipërisë zhvilloi në mjediset e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtje ...
lexoni më tepër
Takim informues/monitorues me deputetë të Kuvendit të Shqipërisë në Zyrën e Komisionerit
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Forumi “Konkurrenca dhe biznesi” Forumi “Konkurrenca dhe biznesi”
“Konkurrenca dhe biznesi” ishte tema e Forumit të organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës, nën drejtimin e znj. Juliana Latifi, kreu i këtij institucioni, në kuadër edhe të Ditës Ndërkombët ...
lexoni më tepër
Forumi “Konkurrenca dhe biznesi”
“Në lëvizje”, Festivali shqiptar i filmit anti-korrupsion “Në lëvizje”, Festivali shqiptar i filmit anti-korrupsion
“Në lëvizje – In motion” ishte tematika e Festivalit shqiptar të filmit anti-korrupsion, i cili u zhvillua në Tiranë, Shkodër dhe Korçë, në datat 7-14 dhjetor 2018. Aktiviteti u organizua në ...
lexoni më tepër
“Në lëvizje”, Festivali shqiptar i filmit anti-korrupsion