Aktivitete të Zyrës së Komisionerit Aktivitete të Zyrës së Komisionerit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi tre seanca dëgjimore në përmbushje të dispozitave të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dh ...
lexoni më tepër
Aktivitete të Zyrës së Komisionerit
“Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë “Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë, në datat 21-22 nëntor 2017, trajnimin “Informim dhe Priv ...
lexoni më tepër
“Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë
Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Instrumentin e Asistencës Teknike për Shkëmbimin e Informacionit të Bashkimit Evropian ...
lexoni më tepër
Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE
Fushata “Privatësi dhe Siguri”, konsultimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve për mbrojtjen e të dhënave personale” Fushata “Privatësi dhe Siguri”, konsultimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve për mbrojtjen e të dhënave personale”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po zhvillon fushatën ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri” në institucionet e arsimit 9-vjeçar. Qëllimi ...
lexoni më tepër
Fushata “Privatësi dhe Siguri”, konsultimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve për mbrojtjen e të dhënave personale”
Takimi i tretë i “Grupit të Fokusuar” për forcimin e rolit të koordinatorit të të drejtës për informim Takimi i tretë i “Grupit të Fokusuar” për forcimin e rolit të koordinatorit të të drejtës për informim
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (Soros) zhvilluan tryezën e tretë të rrum ...
lexoni më tepër
Takimi i tretë i “Grupit të Fokusuar” për forcimin e rolit të koordinatorit të të drejtës për informim