E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike
Përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni për të drejtën e informimit është një nga kushtet themelore për një administratë publike të hapur dhe efikase në shërbim të qytetarit. N ...
lexoni më tepër
E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike
Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017 Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017
Zyra e Komisionerit për periudhën janar-qershor 2017 ka trajtuar 90 ankesa të qytetarëve dhe ka zhvilluar 88 kontrolle në terren (me iniciativën e Zyrës së Komisionerit, ose mbi bazë ankese) ...
lexoni më tepër
Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017
Publikohet numri i 3-të i Revistës “Informim Dhe Privatësi” Publikohet numri i 3-të i Revistës “Informim Dhe Privatësi”
Zyra e Komisionerit publikon numrin e 3-të të Revistës “Informim Dhe Privatësi”. Në këtë botim janë pasqyruar aktivitetet kryesore, kombëtare apo rajonale, për periudhën janar-qershor 2017, ...
lexoni më tepër
Publikohet numri i 3-të i Revistës “Informim Dhe Privatësi”
SHQIPËRIA ORGANIZATORE E KONFERENCËS SË 41-TË BOTËRORE TË KOMISIONERËVE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË SHQIPËRIA ORGANIZATORE E KONFERENCËS SË 41-TË BOTËRORE TË KOMISIONERËVE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË
Tirana është kryeqyteti më i ri që do të mikpresë Konferencën Botërore të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë në vitin 2019. Këtë mëngjes, Komiteti Ekzekutiv i Konferenc ...
lexoni më tepër
SHQIPËRIA ORGANIZATORE E KONFERENCËS SË 41-TË BOTËRORE TË KOMISIONERËVE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË
Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Sarandës konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordin ...
lexoni më tepër
Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit