Zyra e Komisionerit kontribuon në fushatën e mbjelljeve të pemëve në Tiranë Zyra e Komisionerit kontribuon në fushatën e mbjelljeve të pemëve në Tiranë
Në Ditën Ndërkombëtare të Tokës, Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil iu bashkuan nismës së ...
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit kontribuon në fushatën e mbjelljeve të pemëve në Tiranë
Kuvendi i Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2017 Kuvendi i Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2017
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën e sotme plenare, miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e punës të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për ...
lexoni më tepër
Kuvendi i Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2017
Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse në “Forumin e Qeverisjes së Internetit në Shqipëri” Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse në “Forumin e Qeverisjes së Internetit në Shqipëri”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në takimin e parë themelues të “Forumit të Qeverisjes së Internetit në Shqipëri”, organizuar n ...
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse në “Forumin e Qeverisjes së Internetit në Shqipëri”
Balanca mes të drejtave në legjislacionin shqiptar, takim rajonal në Korçë Balanca mes të drejtave në legjislacionin shqiptar, takim rajonal në Korçë
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në kuadër të Projektit të bashkëpunimit me Prezencën e OSBE në Shqipëri, organizuan në Korçë takimin “E ...
lexoni më tepër
Balanca mes të drejtave në legjislacionin shqiptar, takim rajonal në Korçë
Grupi i Punës për Objektivat Strategjikë të Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Grupi i Punës për Objektivat Strategjikë të Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave
Nën drejtimin e Autoritetit Francez të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (CNIL) dhe Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, u ngrit Grupi i Pu ...
lexoni më tepër
Grupi i Punës për Objektivat Strategjikë të Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave