Zbatimi i ligjit “Për të drejtën e informimit” nga organet e vetëqeverisjes vendore Zbatimi i ligjit “Për të drejtën e informimit” nga organet e vetëqeverisjes vendore
“Monitorimi Kombëtar 2018” për zbatimin e ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit” nga 61 bashkitë e Shqipërisë, është raporti i hartuar nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik (INF ...
lexoni më tepër
Zbatimi i ligjit “Për të drejtën e informimit” nga organet e vetëqeverisjes vendore
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin e kujdesit shëndetësor Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin e kujdesit shëndetësor
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në Shqipëri, organizuan aktivitetin me temë “Rregullat në lidhje me m ...
lexoni më tepër
Mbrojtja e të dhënave personale në sistemin e kujdesit shëndetësor
Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse aktive në procesin e reformimit të ICDPPC Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse aktive në procesin e reformimit të ICDPPC
Në edicionin e 39-të të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (ICDPPC), të zhvilluar vitin e kaluar, u vendos nisja e procesit për reformimin ...
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse aktive në procesin e reformimit të ICDPPC
“Testi i interesit publik” – transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike “Testi i interesit publik” – transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike
“Testi i interesit publik” ishte tema e trajnimit të zhvilluar me stafin e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga z. Kevin Dunion, ish-Kom ...
lexoni më tepër
“Testi i interesit publik” – transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike