Konferenca e 10-të dhe Asambleja e 11-të e Përgjithshme e Shoqatës Frankofone të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (AFAPDP) Konferenca e 10-të dhe Asambleja e 11-të e Përgjithshme e Shoqatës Frankofone të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (AFAPDP)
Në datat 4 dhe 5 shtator 2017 u zhvillua Konferenca e 10-të dhe Asambleja e 11-të e Përgjithshme e Shoqatës Frankofone të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (AFAPDP), me ftesë ...
lexoni më tepër
Konferenca e 10-të dhe Asambleja e 11-të e Përgjithshme e Shoqatës Frankofone të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (AFAPDP)
Njoftimi dhe konsultimi publik, vendimmarrja e Zyrës së Komisionerit Njoftimi dhe konsultimi publik, vendimmarrja e Zyrës së Komisionerit
Reforma në Drejtësi ka qënë në qendër të vëmendjes së opinionit publik, duke qënë se transparenca, llogaridhënia dhe lufta kundër korrupsionit janë objektivat e saj madhore. Respektimi i bal ...
lexoni më tepër
Njoftimi dhe konsultimi publik, vendimmarrja e Zyrës së Komisionerit
Manuali i së Drejtës Evropiane në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave Manuali i së Drejtës Evropiane në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave
Në vijim të publikimeve të Zyrës së Komisionerit, vjen i përkthyer në gjuhën shqipe “Manuali i së Drejtës Evropiane në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave”. Ky botim i përgatitur bashkërisht ng ...
lexoni më tepër
Manuali i së Drejtës Evropiane në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave
E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike
Përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni për të drejtën e informimit është një nga kushtet themelore për një administratë publike të hapur dhe efikase në shërbim të qytetarit. N ...
lexoni më tepër
E drejta për informim, reformë në mentalitetin e administratës publike
Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017 Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017
Zyra e Komisionerit për periudhën janar-qershor 2017 ka trajtuar 90 ankesa të qytetarëve dhe ka zhvilluar 88 kontrolle në terren (me iniciativën e Zyrës së Komisionerit, ose mbi bazë ankese) ...
lexoni më tepër
Mbrojtja e të dhënave personale, statistikat e 6-mujorit të parë 2017