Transparenca në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, trajnim me stafin e Zyrës së Komisionerit Transparenca në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, trajnim me stafin e Zyrës së Komisionerit
“Transparenca në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave Personale të BE (GDPR)” – me këtë tematikë u mbajt trajnimi 2-ditor me stafin e Zyrës së Komisionerit. I ftuar si lekto ...
lexoni më tepër
Transparenca në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, trajnim me stafin e Zyrës së Komisionerit
Marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Landit gjerman  Baden-Württemberg Marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Landit gjerman Baden-Württemberg
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi dhe Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Lirinë e Informimit të Landit Baden-Württember ...
lexoni më tepër
Marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin homolog të Landit gjerman Baden-Württemberg
Zyra e Komisionerit garante e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale Zyra e Komisionerit garante e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në zbatim të Programit të Punës 2018 ka zhvilluar një veprimtari të gjerë për mbikëqyrjen e zbatimit të l ...
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit garante e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit, transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit, transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vlerëson angazhimin e Autoriteteve Publike për përmbushjen e detyrimeve të ligjit 119/2014 “Për të drejtë ...
lexoni më tepër
Zbatimi i legjislacionit për të drejtën e informimit, transparencë dhe llogaridhënie nga Autoritetet Publike
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video