Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Instrumentin e Asistencës Teknike për Shkëmbimin e Informacionit të Bashkimit Evropian ...
lexoni më tepër
Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE
Fushata “Privatësi dhe Siguri”, konsultimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve për mbrojtjen e të dhënave personale” Fushata “Privatësi dhe Siguri”, konsultimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve për mbrojtjen e të dhënave personale”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale po zhvillon fushatën ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri” në institucionet e arsimit 9-vjeçar. Qëllimi ...
lexoni më tepër
Fushata “Privatësi dhe Siguri”, konsultimi i “Kuadrit të aftësimit të mësuesve për mbrojtjen e të dhënave personale”
Takimi i tretë i “Grupit të Fokusuar” për forcimin e rolit të koordinatorit të të drejtës për informim Takimi i tretë i “Grupit të Fokusuar” për forcimin e rolit të koordinatorit të të drejtës për informim
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (Soros) zhvilluan tryezën e tretë të rrum ...
lexoni më tepër
Takimi i tretë i “Grupit të Fokusuar” për forcimin e rolit të koordinatorit të të drejtës për informim
E drejta për informim dhe shoqëria civile E drejta për informim dhe shoqëria civile
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Fondacionin Shoqëria e Hap ...
lexoni më tepër
E drejta për informim dhe shoqëria civile
Sweep Privacy GPEN 2017, konstaton paqartësi në politikat e privatësisë Sweep Privacy GPEN 2017, konstaton paqartësi në politikat e privatësisë
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në operacionin Sweep Privacy GPEN. Këtë vit, u kontrolluan faqe interneti apo aplikacione të k ...
lexoni më tepër
Sweep Privacy GPEN 2017, konstaton paqartësi në politikat e privatësisë