Çmimet botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale Çmimet botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale
Konferenca Ndërkombëtare e Komisionerëve të Privatësisë dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale përmbylli fazën e parë të “Çmimeve botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave pers ...
lexoni më tepër
Çmimet botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale
ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në një “seance plenare” në Kuvendin e Shqipërisë të organizuar nga studentë të Fakultetit Juri ...
lexoni më tepër
ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë
“Horizonte të reja” – Konferenca Evropiane e Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave “Horizonte të reja” – Konferenca Evropiane e Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave
Konferenca Evropiane e Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale miratoi Rezolutë për të nxitur vendet nënshkruese të Konventës 108 të Këshillit të Evropës “Për mbrojtjen e individëv ...
lexoni më tepër
“Horizonte të reja” – Konferenca Evropiane e Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave
Zyra e Komisionerit marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit Zyra e Komisionerit marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit
U zhvillua sot ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit dhe Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e In ...
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit marrëveshje bashkëpunimi me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit
Fushata ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri” Fushata ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi një takim informues me përfaqësues të Drejtorive Rajonale dhe Zyrave Arsimore të vendit, në nisj ...
lexoni më tepër
Fushata ndërgjegjësuese “Privatësi dhe Siguri”