“Forumi për Zhvillimin e Medias”, balanca mes privatësisë dhe të drejtës për informim “Forumi për Zhvillimin e Medias”, balanca mes privatësisë dhe të drejtës për informim
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ishte i ftuar në “Forumin e 3-të për Zhvillimin e Medias” të organizuar nga Prezenca e OSBE (Organizatës për Sigu ...
lexoni më tepër
“Forumi për Zhvillimin e Medias”, balanca mes privatësisë dhe të drejtës për informim
Institucionet e vetting-ut dhe ligji “Për të drejtën e informimit”, intervistë e Komisionerit për BIRN-Albania Institucionet e vetting-ut dhe ligji “Për të drejtën e informimit”, intervistë e Komisionerit për BIRN-Albania
Opinioni publik ka pritshmëri të lartë për Reformën në Drejtësi dhe në veçanti, për zbatimin e ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”. Në një shkrim-analizë në port ...
lexoni më tepër
Institucionet e vetting-ut dhe ligji “Për të drejtën e informimit”, intervistë e Komisionerit për BIRN-Albania
“Mbrojtja e privatësisë në media”, workshop i organizuar nga Zyra e Komisionerit dhe Këshilli i Evropës “Mbrojtja e privatësisë në media”, workshop i organizuar nga Zyra e Komisionerit dhe Këshilli i Evropës
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, bashkëorganizojnë workshop-in me temë “Mbrojtja e privatësisë në ...
lexoni më tepër
“Mbrojtja e privatësisë në media”, workshop i organizuar nga Zyra e Komisionerit dhe Këshilli i Evropës
Komisioneri anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë Komisioneri anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë
Në Konferencën e 39-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (ICDPPC) u zhvilluan zgjedhjet për kreun dhe anëtarët e rinj të Komitetit Ekzekutiv. Komision ...
lexoni më tepër
Komisioneri anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë
Aktivitete të Zyrës së Komisionerit Aktivitete të Zyrës së Komisionerit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi tre seanca dëgjimore në përmbushje të dispozitave të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dh ...
lexoni më tepër
Aktivitete të Zyrës së Komisionerit