Grupi i Punës për Objektivat Strategjikë të Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Grupi i Punës për Objektivat Strategjikë të Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave
Nën drejtimin e Autoritetit Francez të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (CNIL) dhe Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, u ngrit Grupi i Pu ...
lexoni më tepër
Grupi i Punës për Objektivat Strategjikë të Konferencës Evropiane të Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave
Komunikimi javor i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi javor i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi javor i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi javor i Zyrës së Komisionerit në video
Komisioneri paraqet në Kuvend Raportin Vjetor 2017 Komisioneri paraqet në Kuvend Raportin Vjetor 2017
Z. Besnik Dervishi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale paraqiti Raportin Vjetor 2017 në Komisionin e Çështjeve Ligjore, Administratën Publike dhe të ...
lexoni më tepër
Komisioneri paraqet në Kuvend Raportin Vjetor 2017
Këshilli i Evropës uron 10-vjetorin e Zyrës së Komisionerit Këshilli i Evropës uron 10-vjetorin e Zyrës së Komisionerit
Në portalin në internet të Këshillit të Evropës publikohet njoftim për shtyp me rastin e 10-vjetorit të krijimit të Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhëna ...
lexoni më tepër
Këshilli i Evropës uron 10-vjetorin e Zyrës së Komisionerit
10 Vjet Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 10 Vjet Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi sot një takim me rastin e 10-vjetorit të themelimit të saj. Në mars të vitit 2008, Kuvendi i Re ...
lexoni më tepër
10 Vjet Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale