SHQIPËRIA ORGANIZATORE E KONFERENCËS SË 41-TË BOTËRORE TË KOMISIONERËVE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË SHQIPËRIA ORGANIZATORE E KONFERENCËS SË 41-TË BOTËRORE TË KOMISIONERËVE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË
Tirana është kryeqyteti më i ri që do të mikpresë Konferencën Botërore të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë në vitin 2019. Këtë mëngjes, Komiteti Ekzekutiv i Konferenc ...
lexoni më tepër
SHQIPËRIA ORGANIZATORE E KONFERENCËS SË 41-TË BOTËRORE TË KOMISIONERËVE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE DHE PRIVATËSISË
Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Sarandës konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordin ...
lexoni më tepër
Konferenca rajonale në Sarandë për të drejtën e informimit
Trajnimi “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale” Trajnimi “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në Shqipëri organizuan trajnimin me temë “Videosurvejimi dhe mbrojtja ...
lexoni më tepër
Trajnimi “Videosurvejimi dhe mbrojtja e të dhënave personale”
Seancë dëgjimore në zbatim të legjislacionit për njoftimin dhe konsultimin publik Seancë dëgjimore në zbatim të legjislacionit për njoftimin dhe konsultimin publik
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në përmbushje të detyrimeve të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” zhvilloi seancë ...
lexoni më tepër
Seancë dëgjimore në zbatim të legjislacionit për njoftimin dhe konsultimin publik
Zhvillohet në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” Shkolla Verore  “Informim dhe Privatësi” Zhvillohet në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” Shkolla Verore “Informim dhe Privatësi”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” dhe me mbështetjen e Prezencës së OSBE në Shqipë ...
lexoni më tepër
Zhvillohet në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” Shkolla Verore “Informim dhe Privatësi”