Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit – Për një ligj edhe më të mirë” Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit – Për një ligj edhe më të mirë”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, organizuan “Konferencën IV Kombëtare Pë ...
lexoni më tepër
Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit – Për një ligj edhe më të mirë”
Komisioneri i ftuar për të mbajtur leksion në “Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike 2018” Komisioneri i ftuar për të mbajtur leksion në “Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike 2018”
Z. Besnik Dervishi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ishte i ftuar për të mbajtur një leksion në Kursin e 3-të të “Shkollës Shqiptare të Studimev ...
lexoni më tepër
Komisioneri i ftuar për të mbajtur leksion në “Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike 2018”
Projekti i Binjakëzimit Antikorrupsion Shqipëri-BE, rritje e transparencës së Autoriteteve Publike Projekti i Binjakëzimit Antikorrupsion Shqipëri-BE, rritje e transparencës së Autoriteteve Publike
Rritja e aksesit dhe njohurive për veprimtarinë e Autoriteteve Publike është një prej elementeve të rëndësishëm të politikave antikorrupsion. Për tre ditë me rradhë, u zhvilluan trajnime në ...
lexoni më tepër
Projekti i Binjakëzimit Antikorrupsion Shqipëri-BE, rritje e transparencës së Autoriteteve Publike
Vetë-rregullimi i mediave online Vetë-rregullimi i mediave online
“Mekanizmat vetë-rregulluese të medias online” ishte tema e tryezës së rrumbullakët ku u prezantua Këshilli Shqiptar i Medias dhe Bordi i Etikës i ngritur pranë tij. I ftuar për të përshënde ...
lexoni më tepër
Vetë-rregullimi i mediave online