Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Modeli i ri i Programit të Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore Modeli i ri i Programit të Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore
“Këshilli Konsultativ Qeverisje Qendrore – Vetëqeverisje Vendore” zhvilloi takimin e rradhës për shqyrtimin e disa dokumenteve për përmirësimin e veprimtarisë së organeve të pushtetit vendor ...
lexoni më tepër
Modeli i ri i Programit të Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore
Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse në Konferencën  “Të drejtat e njeriut dhe drejtësia gjinore” Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse në Konferencën “Të drejtat e njeriut dhe drejtësia gjinore”
Në Konferencën shkencore kombëtare “Të drejtat e njeriut dhe drejtësia gjinore”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, i ftuar për të marrë pjesë ishte dhe z. Be ...
lexoni më tepër
Zyra e Komisionerit pjesëmarrëse në Konferencën “Të drejtat e njeriut dhe drejtësia gjinore”
Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit – Për një ligj edhe më të mirë” Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit – Për një ligj edhe më të mirë”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, organizuan “Konferencën IV Kombëtare Pë ...
lexoni më tepër
Konferenca IV Kombëtare “Për të drejtën e informimit – Për një ligj edhe më të mirë”
Komisioneri i ftuar për të mbajtur leksion në “Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike 2018” Komisioneri i ftuar për të mbajtur leksion në “Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike 2018”
Z. Besnik Dervishi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ishte i ftuar për të mbajtur një leksion në Kursin e 3-të të “Shkollës Shqiptare të Studimev ...
lexoni më tepër
Komisioneri i ftuar për të mbajtur leksion në “Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike 2018”