Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video ...
lexoni më tepër
Komunikimi i Zyrës së Komisionerit në video
Forumi “Konkurrenca dhe biznesi” Forumi “Konkurrenca dhe biznesi”
“Konkurrenca dhe biznesi” ishte tema e Forumit të organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës, nën drejtimin e znj. Juliana Latifi, kreu i këtij institucioni, në kuadër edhe të Ditës Ndërkombët ...
lexoni më tepër
Forumi “Konkurrenca dhe biznesi”
“Në lëvizje”, Festivali shqiptar i filmit anti-korrupsion “Në lëvizje”, Festivali shqiptar i filmit anti-korrupsion
“Në lëvizje – In motion” është tematika e Festivalit shqiptar të filmit anti-korrupsion, i cili po zhvillohet në Tiranë, Shkodër dhe Korçë, në datat 7-14 dhjetor 2018. Aktiviteti është organ ...
lexoni më tepër
“Në lëvizje”, Festivali shqiptar i filmit anti-korrupsion
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, Konferenca vjetore e Avokatit të Popullit Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, Konferenca vjetore e Avokatit të Popullit
Me tematikën “70-vjetori i deklaratës së OKB për të drejtat e njeriut – 20-vjetori i Kushtetutës, Sa kanë përparuar të drejtat e njeriut në Shqipëri?” u zhvillua Konferenca vjetore e institu ...
lexoni më tepër
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, Konferenca vjetore e Avokatit të Popullit
Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me institucione të Republikës së Maltës Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me institucione të Republikës së Maltës
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi, priti në një takim pune delegacionin maltez të kryesuar nga z. Deo Debattista, Sekretar i Pa ...
lexoni më tepër
Bashkëpunim dhe shkëmbim eksperience me institucione të Republikës së Maltës