“E drejta e informimit”, Shqipëria renditet e para në rajonin e Ballkanit Perëndimor nga Open Data Barometer “E drejta e informimit”, Shqipëria renditet e para në rajonin e Ballkanit Perëndimor nga Open Data Barometer
Miratimi në vitin 2014 dhe zbatimi i ligjeve të reja “Për të drejtën e informimit” dhe “Për njoftimin dhe konsultimin publik” janë nga treguesit e rëndësishëm të renditjes së Shqipërisë për ...
lexoni më tepër
“E drejta e informimit”, Shqipëria renditet e para në rajonin e Ballkanit Perëndimor nga Open Data Barometer
Konferenca rajonale në Dibër për të drejtën e informimit Konferenca rajonale në Dibër për të drejtën e informimit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në qytetin e Peshkopisë konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koord ...
lexoni më tepër
Konferenca rajonale në Dibër për të drejtën e informimit
Shoqëria civile dhe e drejta e informimit Shoqëria civile dhe e drejta e informimit
Njësia e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave në Kryeministri dhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile nisën ciklin e aktiviteteve “E drejta e informimit dhe konsultimi publik dhe ro ...
lexoni më tepër
Shoqëria civile dhe e drejta e informimit
Çmimet botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale Çmimet botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale
Konferenca Ndërkombëtare e Komisionerëve të Privatësisë dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale përmbylli fazën e parë të “Çmimeve botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave pers ...
lexoni më tepër
Çmimet botërore 2017 për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale
ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mori pjesë në një “seance plenare” në Kuvendin e Shqipërisë të organizuar nga studentë të Fakultetit Juri ...
lexoni më tepër
ELSA ALBANIA nxit ndërgjegjësimin për mbrojtjen e privatësisë