“Mbrojtja e privatësisë në media”, workshop i organizuar nga Zyra e Komisionerit dhe Këshilli i Evropës “Mbrojtja e privatësisë në media”, workshop i organizuar nga Zyra e Komisionerit dhe Këshilli i Evropës
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, bashkëorganizojnë workshop-in me temë “Mbrojtja e privatësisë në ...
lexoni më tepër
“Mbrojtja e privatësisë në media”, workshop i organizuar nga Zyra e Komisionerit dhe Këshilli i Evropës
Komisioneri anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë Komisioneri anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë
Në Konferencën e 39-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë (ICDPPC) u zhvilluan zgjedhjet për kreun dhe anëtarët e rinj të Komitetit Ekzekutiv. Komision ...
lexoni më tepër
Komisioneri anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë
Aktivitete të Zyrës së Komisionerit Aktivitete të Zyrës së Komisionerit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi tre seanca dëgjimore në përmbushje të dispozitave të ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dh ...
lexoni më tepër
Aktivitete të Zyrës së Komisionerit
“Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë “Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë, në datat 21-22 nëntor 2017, trajnimin “Informim dhe Priv ...
lexoni më tepër
“Informim dhe Privatësi”, trajnim në Akademinë e Sigurisë
Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në bashkëpunim me Instrumentin e Asistencës Teknike për Shkëmbimin e Informacionit të Bashkimit Evropian ...
lexoni më tepër
Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, ndikimi në vendet kandidate për anëtarësim në BE