Edukimi digjital, njohja me parimet e privatësisë Edukimi digjital, njohja me parimet e privatësisë
Krijimi i mjedisit të sigurt digjital është ndër sfidat kryesore ku kontribuojnë edhe Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale për edukimin e shëndetshëm të brezit të ri. Miratimi i “ ...
lexoni më tepër
Edukimi digjital, njohja me parimet e privatësisë
Transparencë dhe llogaridhënie, forcimi i rolit të koordinatorit të të drejtës për informim Transparencë dhe llogaridhënie, forcimi i rolit të koordinatorit të të drejtës për informim
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në bashkëpunim me Fondacionin “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” (OSFA – Soros) organizuan takimin e “Grup ...
lexoni më tepër
Transparencë dhe llogaridhënie, forcimi i rolit të koordinatorit të të drejtës për informim
Prezantohen gjetjet e “Monitorimit Kombëtar për ligjin e të drejtës për informim nga bashkitë e Shqipërisë” Prezantohen gjetjet e “Monitorimit Kombëtar për ligjin e të drejtës për informim nga bashkitë e Shqipërisë”
Qendra për Çështje të Informimit Publik – INFOÇIP, prezantoi gjetjet e “Monitorimit Kombëtar për ligjin e të drejtës për informim nga bashkitë e Shqipërisë”. Në këtë aktivitet ishte i ftuar ...
lexoni më tepër
Prezantohen gjetjet e “Monitorimit Kombëtar për ligjin e të drejtës për informim nga bashkitë e Shqipërisë”
Konferenca ndërkombëtare “Mbrojtja e të dhënave dhe e drejta e informimit – në kontraditë apo në mbështetje të njëra-tjetrës?” Konferenca ndërkombëtare “Mbrojtja e të dhënave dhe e drejta e informimit – në kontraditë apo në mbështetje të njëra-tjetrës?”
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale mbajti një prezantim në Konferencën ndërkombëtare “Mbrojtja e të dhënave dhe e drejta e informimit – në k ...
lexoni më tepër
Konferenca ndërkombëtare “Mbrojtja e të dhënave dhe e drejta e informimit – në kontraditë apo në mbështetje të njëra-tjetrës?”
“Lidhim Perëndimin me Lindjen për Mbrojtjen dhe Respektimin e Privatësisë së të Dhënave” “Lidhim Perëndimin me Lindjen për Mbrojtjen dhe Respektimin e Privatësisë së të Dhënave”
Me moton “Lidhim Perëndimin me Lindjen për Mbrojtjen dhe Respektimin e Privatësisë së të Dhënave – Connecting West with East in Protecting and Respecting Data Privacy” u zhvilluan punimet e ...
lexoni më tepër
“Lidhim Perëndimin me Lindjen për Mbrojtjen dhe Respektimin e Privatësisë së të Dhënave”