Konferenca rajonale në Lezhë për të drejtën e informimit Konferenca rajonale në Lezhë për të drejtën e informimit
Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale organizoi në Lezhë konferencën rajonale “E drejta për informim, autoritetet publike, koordinatori dhe pro ...
lexoni më tepër
Konferenca rajonale në Lezhë për të drejtën e informimit
Aplikacioni  “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store” Aplikacioni “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store”
Prej ditës së sotme, aplikacioni “IDP ANKESA” është i disponueshëm për t’u shkarkuar nga të gjithë qytetarët në “play store” (për telefonët android). Kjo risi mundëson realizimin e ankesës p ...
lexoni më tepër
Aplikacioni “IDP ANKESA”, tani i disponueshëm në “play store”
Kuvendi miraton Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2016 Kuvendi miraton Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2016
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën plenare të datës 2 mars 2017, miratoi Rezolutën “Për vlerësimin e punës të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave ...
lexoni më tepër
Kuvendi miraton Rezolutën për vlerësimin e punës të Zyrës së Komisionerit për vitin 2016
Forcimi i të drejtës për informim, takimi i Komisionerëve evropianë në Berlin Forcimi i të drejtës për informim, takimi i Komisionerëve evropianë në Berlin
Në Berlin, me iniciativën e Komisionerit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave dhe të Drejtën e Informimit, u zhvillua një takim 2-ditor për shkëmbimin e ideve dhe modeleve më të mira për kriji ...
lexoni më tepër
Forcimi i të drejtës për informim, takimi i Komisionerëve evropianë në Berlin
Open Data Day Open Data Day
Open Data do të thotë që kategori të caktuara të dhënash bëhen publike në formatin më lehtë të aksesueshëm. Open data (të dhënat e hapura) mblidhen dhe publikohen nga institucionet shtetëror ...
lexoni më tepër
Open Data Day